Strandängskött Kvalitet hela vägen Styckningsdetaljer Våra djur Kulinariska råd och recept Om oss Var kan jag köpa Kontakt
Hem » Strandängskött » Unikt kött

Unikt kött

De bästa förutsättningarna

De speciella förhållandena i Kristianstads Vattenrike är bland andra att:
• Djuren går ute och betar så länge det går på säsongen, tills ån stiger och svämmar över. De släpps sedan ut på vårarna så snart vattnet dragit sig undan och det torkat upp.

• Djurens vinterfoder utgörs i stor utsträckning av ängshö. Det är bärgat på de uråldriga slåttermarkerna som inte gödslas annat än av vinterns översvämningar vilket ger en särskilt rik flora. Skörden sker först efter 1:a juli så att de häckande vadarfåglarna i lugn och ro hinner kläcka fram sina kullar. Höet är rikt på örter, många av mer sällsynt slag. Över huvud taget finns väldigt få marker av detta slag kvar i Sverige.

• De ko-stammar, som just dessa lantbrukare under decennier bedrivit uppfödning av, har vant sig vid att ta sig ner genom sanka partier till ån för att dricka vatten. Varje år inträffar det dessutom att någon ko tar sig en simtur över ån, kanske för att tjuren i flocken på andra sidan är tjusigare? De har också utvecklat resistens mot parasiter och insekter.

Djuren har ytterligare ett jobb:
Moderdjuren får så kallad drank, dvs proteiner, fett och fibrer som är kvar sedan man bränt Absolut vodka på stärkelsen i vetekärnan. Djuren i Kristianstads Vattenrike är alltså också viktiga länkar i produktionskedjan för Absolut