Strandängskött Kvalitet hela vägen Styckningsdetaljer Våra djur Kulinariska råd och recept Om oss Var kan jag köpa Kontakt
Hem » Kvalitet hela vägen » Kalvarnas uppväxt

Kalvarnas uppväxt

Uppväxt och foder

Strandängsköttet kommer från djur som fötts upp under bästa tänkbara former. Kalvarna har blivit till genom naturlig betäckning och de har gått vid sin mors sida och diat hela långa betessäsongen.

När vintern kommer flyttar de in i lagården, korna för sig och de nu ganska stora kalvarna för sig. De fortsätter att gå tillsammans med de välbekanta ungdjuren från betesflocken. Hälsoläget är väldigt bra, djuren är starka och friska efter betesperioden. Eftersom inga djur köps in är smittsamma sjukdomar mycket ovanliga.


Betesperioden är april till november. Djuren går ute och betar så länge det går på säsongen, tills ån stiger och svämmar över. De släpps sedan ut på vårarna så snart vattnet dragit sig undan och det torkat upp.

Djurens vinterfoder utgörs i stor utsträckning av ängshö. Det är bärgat på de uråldriga slåttermarkerna som inte gödslas annat än av vinterns översvämningar vilket ger en särskilt rik flora. Skörden sker först efter 1:a juli så att de häckande vadarfåglarna i lugn och ro hinner kläcka fram sina kullar. Höet är rikt på örter, många av mer sällsynt slag. Över huvud taget finns väldigt få marker av detta slag kvar i Sverige.

Ungdjuren som föds upp får ängshö och så kallad drank, dvs proteiner, fett och fibrer som är kvar sedan man bränt Absolut vodka på stärkelsen i vetekärnan. De får också extra tillskott av lokalproducerat kraftfoder eller lokalt odlad majs.
Vi garanterar att allt foder som vi ger till våra djur är fritt från soja och gmo-baserade grödor.
Vi tror på att fodret till djuren måste hålla en lika hög kvalitet som de produkter vi själva levererar. Därför är det extra viktigt att vi vet vad våra djur äter.